بایگانی مدرس

مهندس سعیده مبینی
مدرس و مشاور فناوری اطلاعات
دکتر علی قوامی
مدرس دانشگاه، مشاور تجاری و تحلیل‌گر بازار
آرش امیری
Chief Programmer